GlobalRize staat voor uitdaging dankzij gebedsverhoring

0
316
De zendingsorganisatie GlobalRize maakt een onstuimige groei door en dat gaat niet zonder groeipijn. “Het lijkt een contrast, maar Gods voorziening is soms zo overvloedig dat het ons voor nieuwe uitdagingen stelt”, aldus operationeel directeur Frans de Lange.

De laatste weken groeide de Engelstalige pagina Biblword sterk waardoor het aantal chatgesprekken iedere week toenam. Welkome gesprekken, maar het chatteam kon de toestroom niet meer aan. Dit leidde tot een noodkreet op Facebook en het werven van vrijwilligers als hoofddoel op Opwekking.

Nu, in de week na Opwekking, kan teruggekeken worden op een bijzonder periode. Sinds begin juni hebben 180 mensen zich aangemeld om een taak bij GlobalRize te gaan vervullen. De vele chatters, mentors en andere vrijwilligers die zich hebben aangemeld, zijn een stevige impuls voor het internationale zendingswerk van de stichting.

De komende tijd staat GlobalRize voor de taak om al deze mensen een plek te geven binnen de organisatie. “Dit vraagt wijsheid en inzicht en kost ook tijd” geeft directeur de Lange aan. “God heeft ons meer gegeven dan waar we om vroegen. Dat maakt dankbaar en biedt nieuwe kansen voor het evangelie.”