Aarde

0
310
Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Jesaja 6:3

Wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Romeinen 8:22-24a

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:13

En verder: Genesis 1:1, Psalm 24:1, Psalm 108:4, Jesaja 51:6, Jesaja 55:9, Jeremia 23:24, Matthéüs 6:10, Matthéüs 16:19, Matthéüs 24:35, Matthéüs 28:18, 1 Corinthiërs 10:26.