Angst

0
315
Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Psalm 91:10-12

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Jesaja 41:10

Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mijn helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Hebreeën 13:5b,6

En verder: Psalm 23:4,5, Psalm 27:1, Psalm 32:7,8, Psalm 46:2,3, Psalm 91:3-9, Spreuken 29:25, Jesaja 43:2, Jesaja 51:12,13, Johannes 14:27, Romeinen 8:15, 2 Timótheüs 1:7, 1 Johannes 4:18.