Depressie – deel 4 van 7

0
309
Niemand heeft belangstelling voor mij!

Lezen: Psalm 31:1-9

Vers voor vandaag: “Maar ik vertrouw op U, Here.” (Psalm 31:15a)

Gisteren zijn wij begonnen met een aantal kenmerken van depressie te noemen naar aanleiding van de depressie van Elia (1 Koningen 19:1-4). De eerste drie kenmerken zijn:

1. Vermoeidheid
2. Angst
3. Inbeelding

4. Alleen willen zijn
Iets anders wat je bijna altijd vindt in een depressie is het verlangen om alleen te zijn. Elia liet zijn knecht, een loyale volgeling, achter en ging alleen een dagreis ver de woestijn in. Dat is één van de duivelse aspecten van een depressie. Op momenten dat je andere mensen het meest nodig hebt duw je ze het verst bij je vandaan. Je sluit je af, je wilt alleen zijn, je wilt het alleen redden, maar je kunt het niet.

Elia ging de woestijn in om alleen te zijn. Alleen zijn is op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dat kan zelfs heel goed en verkwikkend zijn. Ik kan soms echt genieten van alleen zijn; maar niet in een woestijn, zo’n droge en weinig opbeurende omgeving.

Ik heb een man gekend die geregeld depressieve buien had. Als het weer eens zover was sloot deze persoon zich op in zijn slaapkamer, verduisterde die kamer helemaal en kroop zo diep mogelijk onder de dekens. Daar bleef hij dan dagenlang, totdat het licht in zijn leven weer een beetje begon op te gloeien.
In wezen deed Elia precies hetzelfde. Hij ‘kroop onder de dekens’, hij verstopte zich in de woestijn. Hij ging onder een bremstruik zitten, een heel mistroostige, dorre plant.

U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat die situatie niet bepaald opbouwend was. Elia zat daar in zijn eentje onder een boompje in de hete woestijn. Hij was zonder hoop. Hij verlangde ernaar om te sterven. Die arme Elia had geen uitzicht meer op het leven; hij had geen doel meer; hij kon niet meer verder kijken dan de dag van vandaag.

5. Minderwaardigheid
Tot slot is het ook duidelijk dat hij een vertekend beeld had van zichzelf. In 1 Koningen 19:4 staat dat Elia aan de Heer vertelde: “Ik ben niet beter dan mijn vaderen.” Dat is natuurlijk heel aardig om van jezelf te zeggen, maar in dit geval was het zeker niet waar. Objectief gezien moet je wel tot de conclusie komen dat deze Elia een goed mens was. Hij had de Here lief, hij was toegewijd en hij had moed. Hij stak met kop en schouders boven de anderen uit. Het was niet waar dat hij net zo slecht was als zijn voorgangers, maar die opmerking past wel heel goed in het depressieve patroon. Want zo gauw je depressief bent ga je neerkijken op jezelf, je gaat je minderwaardig voelen tegenover anderen. “Ik kan niks”, “Ik zie er niet goed uit”, “Niemand heeft belangstelling voor mij”.

Toepassing: De vijf bovengenoemde kenmerken zijn in zekere zin ook oorzaken. Dat wil zeggen dat we depressies kunnen voorkomen door deze oorzaken aan te pakken. Een taak voor vandaag?

Gebed: Heer, help mij om voldoende te rusten, te vertrouwen op U, de realiteit vanuit Uw perspectief te zien, open te staan voor hulp van anderen en mijn eigen waarde te vinden in U. Amen.

© Maximum Life