Barmhartigheid

0
301
Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Klaagliederen 3:22b,23

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Psalm 51:3,4

Over wie Ik Mij ontferm, zal ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. Romeinen 9:15

En verder: Nehemia 9:17, Psalm 103:4,8,13, Psalm 112:4, Psalm 145:9, Hosea 11:8,9, Jona 3:9, Matthéüs 9:36, Efeziërs 4:32, 1 Petrus 3:8.