Depressie – deel 3 van 7

0
321
Vijf kenmerken van een depressie!

Lezen: Psalm 139

Vers voor vandaag: “Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.” (Psalm 139:3)

Vijf kenmerken van een depressie
Gisteren hebben wij gezien dat Elia, na een fantastische ervaring op de berg Karmel, op de vlucht sloeg en zich depressief terugtrok in de woestijn.

“En gekomen te Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu, Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.” (1 Koningen 19:3,4)

In deze paar verzen worden niet veel woorden besteed aan de depressie van Elia; toch kunnen wij hierin een vijftal kenmerken van een depressie vinden.

1. Vermoeidheid
In de eerste plaats was hij ongetwijfeld heel moe. Dat wordt niet expliciet verteld in de voorgaande verzen, maar het is duidelijk dat dit wel een rol speelde. Elia had een heel drukke tijd achter de rug. En die éne dag op de Karmel moet hem geestelijk uitgeput hebben. Eerst was er die show van de 450 profeten. Toen de spanning van het wachten op het ingrijpen van de Heer. Daarna werden die 450 profeten gedood, en ten slotte was er weer de spanning van het wachten op de komende regen. Dat alles was een grote lichamelijke en geestelijke overbelasting

Daarbij kwam ook nog dat hij na die vermoeiende dag op reis moest. Overhaast vertrok hij van de Karmel naar Jizreël, een afstand van ongeveer 50 kilometer. Hij moest ploeteren door de regen en de modder. Met andere woorden, deze man was geestelijk en lichamelijk uitgeput. En uitputting is een goede voedingsbodem voor depressie.

2. Angst
Elia had ook angst voor de toekomst; zijn toekomst. Hij werd bang voor koningin Izebel. Nou was dat ook geen lieverdje, maar toch is het vreemd. Elia was geen lafaard, integendeel; hij was een moedig man, dapper, een doorzetter. Denkt u maar eens aan hoe hij de koning tegemoet trad en hoe hij het hele volk uitdaagde op de berg Karmel. Nee, deze man was geen bangerik en toch werd hij direct na die fantastische ingreep van God bang voor één persoon, een vrouw. Eén dag nadat hij vrijwillig zijn leven op het spel had gezet werd hij doodsbang om zijn leven te verliezen.

3. Inbeelding
Dat alles laat zien dat Elia een vertekend beeld had van de werkelijkheid. Want hoe kan het anders dat iemand, die het de ene dag aandurft om 450 profeten te vernederen en een heel volk te confronteren met hun zonden, het de andere dag in zijn broek doet voor één persoon? Elia had een vertekend beeld van de realiteit. Iets wat je altijd terugvindt in een depressie, wanneer mensen een donkere bril op hebben en alles zwart zien. “Niemand begrijpt mij. Iedereen is tegen mij. Niemand houdt van mij.” Dat is een vertekend beeld van de werkelijkheid.

Morgen nog twee kenmerken van een depressie!

Toepassing: Vermoeidheid, angst en inbeelding zijn een voedingsbodem voor sombere gevoelens. Herkent u dat?

Gebed: Heer, dank U dat U mij beter kent dan ik mijzelf ken en dat U mij desondanks volkomen accepteert. Amen.

© Maximum Life