Bedroefdheid

0
377
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Matthéüs 5:4

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij haar kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen. Ook gij hebt dan nu wel droefheid,
maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Johannes 16:20-22

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheid en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost,
waarmede wijzelf door God vertroost worden. 2 Corinthiërs 1:3-5

En verder: Psalm 9:10, Psalm 119:50, Jesaja 61:1-3, 2 Thessalonicenzen 2:16,17, Hebreeën 4:15,16.