Leider, managers en specialisten

0
287
Wat is het verschil tussen een leider en een manager?

========================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================

DE ORGANISATIE

In de Bijbel gebruikt de apostel Paulus het beeld van een lichaam om het functioneren van een kerk te verduidelijken. Een lichaam bestaat uit veel leden, die allemaal een verschillende taak hebben. Alleen als alle afzonderlijke leden hun taak naar behoren doen en ook nog goed met elkaar harmoniëren, kan het lichaam optimaal functioneren en presteren.

Zo is het ook in een bedrijf of organisatie. Afhankelijk van de grootte kan het gaan om veel mensen met veel verschillende taken. Alleen als al die medewerkers hun rol begrijpen en hun taak goed uitvoeren en daarbij ook nog goed met elkaar harmoniëren, kunnen optimale resultaten bereikt worden.

Ieder bedrijf of organisatie heeft de volgende drie typen medewerkers nodig. (Alhoewel deze drie typen medewerkers naar alle waarschijnlijkheid verschillend beloond worden voor hun inzet zijn ze alle drie van essentieel belang voor het bedrijf of de organisatie. Valt een type (of groep) uit, dan heeft dat onmiddellijk een doorwerking op de ‘productie’ en kan het voortbestaan van het bedrijf of de organisatie in gevaar komen.)

Eén leider
Dit is de persoon met de visie.
Hij geeft in grote lijnen de koers aan.
Hij motiveert de medewerkers tot prestaties die zij zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.
Hij is de motor en de drijfveer in het bedrijf.

Eén (of enkele) manager(s)
Dit zijn de mensen die de grote visie en de algemene plannen omzetten in de werkelijkheid.
Zij zetten de tanden in de opgave en laten niet meer los.
Zij zijn praktisch en planmatig.
Zij maken gedetailleerde plannen en houden de vinger aan de pols.

Veel specialisten
Medewerkers die geleerd hebben om hun vak zo goed mogelijk te doen.
Het zijn de boekhouders, de offset-drukkers, de laboranten en de secretaressen.
Minder beloond en (vaak) minder gewaardeerd, maar zij zijn diegenen die het eigenlijke werk doen.

Bottom-line: Behandel alle medewerkers met respect. Iedereen is belangrijk.

========================================

Leiding geven betekent dienen, niets meer en niets minder.
André Malraux