Bijbel als gids

0
460
Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Jozua 1:8

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens God volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Timótheüs 3:16,17

En verder: Deuteronomium 11:18-21, 2 Samuël 22:29, Psalm 73:24, Psalm 119:8-12,130, Jesaja 30:21, Jeremia 15:16, Matthéüs 24:35, Johannes 6:68, Johannes 8:31,32, Openbaring 22:18,19.