Petrus – deel 6 van 8

0
316
Lezen: Handelingen 4:1-22

Vers voor vandaag: “Zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.” (Handelingen 4:13b)

Een andere Petrus
In Handelingen hoofdstuk 4 komen wij Petrus weer tegen. Jezus Christus is inmiddels ten hemel gevaren. De uitstorting van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden. De groep van gelovigen groeide met de dag. Petrus speelde een leidinggevende rol in die eerste gemeente.

Heel bijzonder is het feit dat Petrus in het bijbelgedeelte dat wij vandaag hebben gelezen letterlijk in de voetstappen van Jezus stond. Hij was hier een gevangene, net zoals Jezus. Hij werd voorgeleid aan dezelfde hogepriester Kajafas en zijn schoonvader Annas, net zoals Jezus. En hij werd voorgeleid op dezelfde plaats waar Jezus niet zolang daarvoor als een gevangene had gestaan.

Petrus had eens gezegd: “Here, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan!” (Lucas 22:33) Maar, toen hij de kans had om naast Jezus als gevangene te staan, kon hij het niet. Hij loochende zijn Heer, om zijn eigen leven te redden.
Maar, God houdt mensen aan hun woord. Hij bracht Petrus terug naar dezelfde plaats waar hij Hem eens verloochend had, voor dezelfde mensen. Wat moet dat een eer voor Petrus geweest zijn. Hij moet het gevoel gehad hebben dat hij het diepste punt van zijn leven nog eens mocht overdoen. En deze keer loochende hij zijn Meester niet. Integendeel, hij liet een krachtig getuigenis horen.

Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is het mogelijk dat dezelfde persoon in een vergelijkbare situatie zo verschillend kan reageren? Natuurlijk had Petrus op een heel pijnlijke manier een belangrijke les geleerd. Natuurlijk was er veel gebeurd sinds de opstanding van Jezus Christus. Toch is dat niet de enige, of zelfs de werkelijke reden waarom Petrus zo anders kon reageren. De geest blijft immers gewillig, maar het vlees blijft zwak. Nee, de werkelijke reden voor de transformatie van Petrus vinden wij in vers 8. “Toen zeide Petrus, vervuld met de Heilige Geest.”

Petrus was vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest was over hem gekomen. De Heilige Geest was in hem gekomen. De Heilige Geest bewerkte in het leven van Petrus, wat hij nooit zelf had kunnen doen. Hij gaf hem een bovennatuurlijke kracht. Daarom kon Petrus zo anders reageren. Daarom kon hij deze keer in plaats van Jezus te verloochenen een duidelijk getuigenis laten horen.

Dezelfde Petrus, op dezelfde plaats, voor dezelfde mensen, maar deze keer verloochende hij zijn Heer niet. Deze keer gaf hij een duidelijk en krachtig getuigenis. Het verschil was de Heilige Geest.
Deze Petrus is tot een grote zegen geworden voor de gemeente van Jezus Christus. Hij wordt wel de apostel van de hoop genoemd. En de traditie leert dat Petrus net als Jezus, en zoals Jezus voorspeld had, de kruisdood gestorven is. Petrus, die eens zijn leven probeerde te redden door te ontkennen dat hij Jezus kende, gaf later datzelfde leven vrijwillig voor zijn Heer en Meester. Hij verheerlijkte God met zijn dood.

Uit het verhaal van Petrus kunnen wij leren dat de sleutel tot een dynamisch christenleven de Heilige Geest is. De Heilige Geest geeft kracht. Hij helpt ons om het onmogelijke christenleven werkelijk te leven.

Toepassing: Wat betekent vervulling met de Heilige Geest voor u?

Gebed: Heer, ik wil ook vol zijn van Uw Geest. Amen.

© Maximum Life