Dood

0
288
Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Psalm 116:15

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Johannes 5:24

God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbaring 21:3b,4

En verder: Jesaja 25:8, Jesaja 53:12, Johannes 11:25,26, Romeinen 5:12,21, Romeinen 6:23, Romeinen 8:13, 1 Corinthiërs 15:21.