Echtgenoten

0
323
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. Genesis 2:24,25

Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon. Prediker 9:9a

Desgelijks gij , mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. 1 Petrus 3:7

En verder: Psalm 128:3,4, Spreuken 5:18,19, 1 Corinthiërs 11:3, Efeziërs 5:25-33, Colossenzen 3:19.