God – deel 3 van 7

0
286
Hoe groot zijt Gij!

Lezen: Jesaja 40:21-31

Vers voor vandaag: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.” (Psalm 33:5b)

Gods grootheid
Gisteren zijn wij geëindigd met de vragen: Waarom heeft God zo’n ongelooflijk groot, mooi en complex universum geschapen? Waarom heeft Hij geen eenvoudige wereld geschapen? Waarom heeft God zoveel ‘moeite’ gedaan om te maken wat Hij gemaakt heeft?
Ongetwijfeld zijn daar vele redenen voor te noemen. Ik wil er graag twee aanhalen. In de eerste plaats geloof ik dat God dat allemaal gedaan heeft om ons mensen een plezier te doen. Denkt u daar maar eens over na. Hij heeft dit immense, prachtige en harmonieuze universum geschapen om u en mij een plezier te doen. Om ons gelukkig te maken. Om ons te laten genieten van het leven.

In de tweede plaats heeft God al die verschillende ‘werelden’ in al hun veelzijdigheid geschapen om Zichzelf bekend te maken aan de mensen hier op aarde. Hij moest wel oneindig veel planten en dieren creëren om ons iets te laten zien van Zijn onbegrensde creativiteit. Hij moest wel een universum maken dat niemand kan meten om iets van Zijn onbeperkte macht en grootheid te tonen. En Hij moest wel schoonheid in overvloed creëren om iets, ook al is het maar een heel klein beetje, van Zijn majesteit te openbaren. De hele schepping is één luid en overweldigend getuigenis van de glorie en de grootheid van God. Het hele universum is één grote, fantastische manifestatie van Zijn wezen.

Daarom schreef Paulus aan de Romeinen in hoofdstuk 1 vers 20: “Hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien ….”.
Ieder menselijk wezen dat kan zien, horen, ruiken, voelen en denken, en daarbij zijn hoofd niet in het zand wil steken, kan niet ontkennen dat God bestaat. Daarom voegt Paulus er ook aan toe: “… zodat zij geen verontschuldiging hebben.” Dat wil zeggen, dat wij mensen geen excuus hebben als wij op de dag van het oordeel voor God zullen staan. Niemand zal dan kunnen zeggen: “Maar wij wisten toch niet dat U bestaat.” De hele schepping schreeuwt ons immers van alle kanten toe hoe groot God is.

Enkele eeuwen geleden schreven christenen in Rusland een prachtig lied dat bovenstaande gedachten goed weergeeft. U kent het lied ongetwijfeld.

O, God, als oog en oor
’t aanbidd’lijk wonder
vernemen van uw werken
zonder tal;
der sterren pracht,
het dreunen van de donder,
uw kracht en heerlijkheid
in gans ’t heelal
dan zingt mijn ziel tot U,
mijn Heer, mijn Heil,
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Toepassing: Misschien wilt u vandaag bovenstaand lied zingen tot eer van God.

Gebed: Heer, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Amen.

© Maximum Life