Engelen – deel 2 van 4

0
332
Engelen leiden, beschermen en bemoedigen!

Lezen: Handelingen 12:1-19

Vers voor vandaag: “Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.” (Psalm 91:11)

Door Leo Habets

Eens was ik op een herfstavond met een collega in mijn autootje onderweg in de Zwitserse Alpen. Wij waren op weg naar een conferentiecentrum hoog in de bergen om daar het Woord te brengen. In het donker raakten wij verdwaald op smalle, kronkelige bergweggetjes.
Het was beangstigend slecht weer. De sterke wind joeg losgeslagen takken over de straten. Er viel zoveel regen dat de ruitenwissers het werk niet meer aankonden. We waren beiden bang en tuurden voor ons uit in de onheilspellende duisternis.
Ineens zag ik voor mij een licht.
In een reflex trapte ik op de rem.
“Waarom stop je?” vroeg mijn collega. Hij had niets gezien.
We stapten uit de auto om poolshoogte te nemen.
Met verbijstering ontdekten wij dat enkele meters voor de auto de weg was weggeslagen.
We zagen alleen een grote, gapende leegte. Daar hadden wij in gelegen als ik het licht niet had gezien.
Welk licht?
Er was nergens een licht te zien. Er was ook niets wat het licht van de schijnwerpers had kunnen reflecteren. We keken elkaar aan en wisten dat God ons op een bovennatuurlijke manier beschermd had. Uren later, toen wij eindelijk het conferentiecentrum hadden gevonden, hebben wij de Heer gedankt en bovenstaand bijbelvers gelezen.

In de vorige studie hebben wij stil gestaan bij het beeld dat de Bijbel schildert van engelen. Vandaag enkele gedachten over de drievoudige rol van engelen in de levens van gelovigen.

Engelen leiden
“Hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden.” (Genesis 24:7b)
“Een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza.” (Handelingen 8:26)

Engelen beschermen
“De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.” (Psalm 34:8)
Zie ook het bijbelgedeelte van vandaag en het vers van vandaag.

Engelen bemoedigen
“Want deze nacht heeft een engel van God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan, en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus.” (Handelingen 27:23,24a)
“Doch zie, daar raakte een engel hem (Elia) aan en zeide tot hem: Sta op, eet.” (1 Koningen 19:5b)

Ik ben er vast van overtuigd dat God ons door Zijn engelen veel meer leidt, beschermt en bemoedigt dan wij ons kunnen realiseren. Als wij straks bij de Heer zijn en terug mogen kijken op Zijn liefdevolle zorg voor ons zullen ons ongetwijfeld veel onbegrijpelijke ‘toevalligheden’ duidelijk worden.

Toepassing: Het bovenstaande geeft stof tot nadenken. Kunt u momenten in uw leven aanwijzen waarin God U op een bovennatuurlijke manier geleid, beschermd of bemoedigd heeft? Hoe denkt u nu in dit verband over engelen?

Gebed: Heer, wat een fantastische gedachte dat engelen mij willen leiden, beschermen en bemoedigen. Dank U daarvoor. Amen.

© Maximum Life