Gods wil leren kennen

0
284
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. Psalm 32:8

Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Spreuken 3:5,6

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

En verder: Job 12:13, Psalm 119:98-102, Psalm 119:130, Spreuken 1:23, Spreuken 2:1-11, Spreuken 16:3, Spreuken 28:5, Jesaja 2:3, Jesaja 42:16, 2 Corinthiërs 2:14,15, 2 Corinthiërs 4:6, Jacobus 1:5.