Hoop

0
320
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn verlosser en mijn God! Psalm 42:6

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens. Spreuken 13:12

Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen maar worden niet moede; zij wandelen maar worden niet mat. Jesaja 40:31

En verder: Job 13:15, Psalm 62:6-9, Psalm 119:74, Psalm 147:11, Romeinen 8:24,25, Romeinen 15:4, 1 Corinthiërs 15:19, 1 Thessalonicenzen 5:8, 1 Timótheüs 6:17, Titus 2:13, Hebreeën 11:1, 1 Johannes 3:3.