Huwelijk

0
311
En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Genesis 2:18,24

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! Jozua 24:15b

Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft … Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het … Efeziërs 5:22,23,25,28,29

En verder: Spreuken 10:12, Romeinen 13:10, 1 Corinthiërs 7:1-5, 1 Timótheüs 3:4,5, 1 Petrus 1:22, 1 Petrus 3:1-7.