Innerlijke vrede

0
307
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Johannes 14:27

De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4:7

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Colossenzen 3:15

En verder: Psalm 34:15, Psalm 85:9, Psalm 119:165, Lucas 2:14, Johannes 16:33, Romeinen 5:1, Romeinen 8:6, Romeinen 14:17-19, Romeinen 15:13, 2 Corinthiërs 13:11, Galaten 5:22, Efeziërs 2:14a, 2 Thessalonicenzen 3:16, 2 Timótheüs 2:22, 2 Petrus 3:11.