Leiding

0
309
Gij zult mij leiden door uw raad. Psalm 73:24a

Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Spreuken 3:5,6

Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Johannes 16:13

En verder: Exodus 13:21,22, Exodus 15:13, Psalm 25:5, Psalm 37:23, Psalm 48:15, Psalm 91:11,12, Spreuken 4:11, Spreuken 16:9, Jesaja 57:18, Jesaja 58:11.