Vergeving – deel 2 van 9

0
268
Een fantastische waarheid!

Lezen: 1 Johannes 1:5-2:2

Vers voor vandaag: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

God is licht en wij zijn zondig
Algemeen wordt aangenomen dat Johannes zijn drie brieven heeft geschreven in Efeze tegen het einde van de eerste eeuw. Waarschijnlijk schreef hij zijn brieven op aandringen van de leiders van plaatselijke geloofsgemeenschappen in klein Azië, die graag de mondelinge lessen van de oude Johannes op papier wilden hebben voordat hij zou overlijden.

In het aangehaalde gedeelte begint Johannes met het onderstrepen van de grootheid van God. Hij schrijft dat God licht is en dat in Hem geen duisternis gevonden kan worden. Dat wil zeggen dat God zonder zonde en zonder fouten is. Aan deze uitspraak verbindt hij onmiddellijk twee consequenties voor ons christenleven.

In de eerste plaats maakt hij duidelijk dat dit een aanmoediging voor ons moet zijn om te proberen zonder zonde te leven. Hoe kunnen wij immers beweren dat wij met God leven, die licht is, en zelf in de duisternis wandelen? Dan is ons leven een leugen.
Maar de oude Johannes, ongetwijfeld wijs en mild geworden door een lang leven als christen, voegt daar in één adem aan toe: maar denk niet dat het mogelijk is om zonder zonde door dit leven te kunnen gaan. Met andere woorden: als wij zeggen dat wij niet zondigen, dan misleiden wij onszelf. We houden onszelf voor de gek. We spreken de waarheid niet. Allemaal maken wij fouten. Allemaal zondigen wij. Allemaal lopen wij het gevaar van God af te dwalen. Dat is natuurlijk niet goed, maar het is ook niet goed die realiteit te ontkennen. Want pas wanneer wij bereid zijn te erkennen dat wij gezondigd hebben, kan God ons die zonde vergeven.

Een fantastische waarheid
Na deze inleiding schrijft Johannes één van de meest waardevolle teksten in heel de Bijbel. Een prachtig vers, een hoopvolle waarheid. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9).

De Bijbel leert ons dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor de zonden van de hele wereld. De straf voor alle zonden van verleden, heden en toekomst is daardoor betaald. Dat geldt ook voor al onze zonden. Jezus Christus droeg al onze zonden, maar de vergeving van die zonden wordt pas ons deel als wij die zonden belijden en Gods vergeving aanvaarden. Daarom begint Johannes zijn zin ook met het woordje ‘indien’. Dat woordje geeft aan dat er eerst aan een voorwaarde voldaan moet worden voordat vergeving kan plaatsvinden. Die voorwaarde is onze zonde herkennen en erkennen.

Toepassing: Probeer vandaag eens extra alert te zijn in het herkennen en erkennen van zonden.

Gebed: Heer, dank U dat U licht bent en dat ik in Uw licht mag wandelen. Amen.

© Maximum Life