Licht

0
298
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Psalm 27:1a

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Johannes 8:12b

En verder: Psalm 56:14, Psalm 119:130, Jesaja 2:5, Matthéüs 5:14-16, 2 Corinthiërs 4:6, 1 Petrus 2:9, 1 Johannes 1:5,7, Openbaring 21:23.