Vergeving – deel 1 van 9

0
277
De machtige werking van God in en door ons leven wordt geblokkeerd als zonde in ons leven komt.

Lezen: Matthéüs 15:10-20

Vers voor vandaag: “Alle ongerechtigheid is zonde.” (1 Johannes 5:17a)

Door Leo Habets

Eens bezocht ik een jonge HTS-er die wij, vanuit onze organisatie, als zendeling naar de Filippijnen hadden uitgezonden. Hij was al enkele jaren weg en verdiende enige aandacht van het thuisfront.
Toen ik op Schiphol aankwam ontdekte ik tot mijn grote vreugde dat wij met een Boeing 747, zo’n kolossale jumbojet, zouden vliegen. Ik bekeek eerst vol bewondering die prachtige machine. Zo’n vliegtuig is bijna net zo lang als een voetbalveld. De staart is zo hoog als een flatgebouw van zeven verdiepingen. Het maximum gewicht is méér dan 370.000 kilo en het biedt plaats aan een kleine 400 passagiers. Een fantastisch bewijs van menselijk kunnen.

Ik verheugde mij erop met zo’n ‘kasteel’ de lucht in te mogen. Maar, de reis pakte nogal anders uit dan ik verwacht had. We waren nog maar net van Schiphol vertrokken of de gezagvoerder meldde zich met de volgende mededeling: “U hebt waarschijnlijk ook die zachte klap in één van de motoren gehoord. Maakt u zich echter geen zorgen, alles is in orde. Wij wensen u een goede reis toe.”

Mijn probleem was echter dat ik helemaal geen zachte klap had gehoord. Ik begon mij pas echt zorgen te maken na de ‘geruststellende’ mededeling van de gezagvoerder. Ik voelde mij niet meer op mijn gemak en dat werd nog versterkt toen de gezagvoerder zich enige tijd later weer meldde. “Wij vliegen nu over Joegoslavië, maar omdat wij die ene motor toch niet helemaal vertrouwen, heeft de vluchtleiding op Schiphol ons opdracht gegeven terug te keren.” We maakten een grote bocht en vlogen weer terug naar Amsterdam.

Op Schiphol stapten wij na verloop van tijd over op een andere jumbojet en vijf uur na de eerste start begonnen wij opnieuw aan onze reis naar het verre oosten. De nieuwe gezagvoerder heette ons van harte welkom en bood ons namens de KLM zijn verontschuldigingen aan voor het onaangename oponthoud. Hij vertelde ons ook wat de oorzaak was van al die vertraging. “Bij uw vorige start is een vogel in één van de vier motoren terechtgekomen. Dat beestje heeft zoveel schade aan de motor aangebracht dat wij het niet verantwoord vonden verder te vliegen.”

Ik was stomverbaasd. Die fantastische, grote, zware en comfortabele machine waar ik zo vol bewondering naar had gekeken werd lamgelegd door één vogel. Ongelooflijk! Dat toppunt van menselijk kunnen kon niet meer aan zijn doel beantwoorden door één klein ongelukje, dat ogenschijnlijk in geen enkele verhouding stond tot die grote, machtige machine.

Hoog in de lucht heb ik daar over nagedacht. Ik moest er aan denken, dat het met zonde eigenlijk net zo is als met die grote jumbojet en die kleine vogel. Ook wij christenen hebben fantastische mogelijkheden. God Zelf, de Schepper van hemel en aarde, woont in ons en wil door ons aan het werk gaan. Maar, ook wij kunnen in ons functioneren als christenen worden lamgelegd wanneer er, om het zo maar eens uit te drukken, ‘een vogel in onze motor komt’. Ook wij kunnen niet meer beantwoorden aan het doel waarvoor wij zijn geschapen wanneer er zonde in ons leven komt. De machtige werking van God in en door ons leven wordt geblokkeerd als een vogel van zonde in ons leven komt. En verkijkt u zich daar niet op; ook een ogenschijnlijk kleine zonde kan het christenleven onvruchtbaar maken.

Toepassing: Wat is uw definitie van zonde? Neem eens een stuk papier en schrijf daarop eerlijk en in uw eigen woorden wat volgens u zonde is.

Gebed: Heer, help mij om een duidelijk beeld te hebben van goed en kwaad. Amen.

© Maximum Life