Problemen

0
271
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Psalm 46:2,3

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Johannes 14:27

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost,
waarmede wijzelf door God vertroost worden. 2 Corinthiërs 1:3,4

En verder: Job 5:19, Psalm 9:10, Psalm 32:6,7, Psalm 37:24,39, Psalm 41:2, Psalm 107:19, Nahum 1:7, Matthéüs 6:25-34, Romeinen 8:28, 2 Corinthiërs 4:8-10, Filippenzen 4:6,7.