Langere termijn hulp

0
318
In Nederland kan de tuinliefhebber, die als hobby een volkstuin heeft, niet wachten tot de winter ten einde is. Als de Maartse buien voorbij zijn en de temperatuur stijgt, gaan de zaden, plantuitjes en poters de grond in. Wat een grote tegenstelling met de allerarmste mensen in Moldavië. Tuinieren als liefhebberij kennen ze niet. Aan een lapje grond is geen gebrek maar het ontbreekt hen aan geld om een moestuin te beginnen. Mensenkinderen helpt en geeft poot- en zaaigoed zodat ouders zelf groenten en aardappelen kunnen verbouwen en hun kinderen zomer en winter een gezonde, gevarieerde maaltijd kunnen geven.

Veel volkstuinen zijn langs het spoor te vinden. Voor degene die met de trein reist, is het mooi om te zien hoe de tuinliefhebbers het hele seizoen hun volkstuinen bewerken en koesteren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tuinen worden gespit en bemest. Als de Maartse buien voorbij zijn en de temperatuur stijgt, gaan de zaden, plantuitjes en poters de grond is. Een leuke hobby die de nodige vitaminen oplevert.

Een volkstuin hebben omdat je tuinieren leuk vindt, bestaat niet in Moldavië. Moldavië is nog steeds het armste land van Europa. Door de hoge werkloosheid leven veel mensen onder de armoedegrens. Ouders hebben de grootste moeite om voor hun eigen kroost te zorgen. Ze staan machteloos en voelen zich te kort geschoten. De kinderen zijn in de groei en hebben aan een klein hapje niet genoeg. In Moldavië is geen gebrek aan grond. Hoe erbarmelijk de mensen ook wonen, in veel gevallen is er wel een lapje grond beschikbaar. Maar in veel gevallen liggen de lapjes grond er onaangeroerd bij. Er wordt niets mee gedaan terwijl het vruchtbare grond is en geschikt is om groenten en aardappelen te verbouwen. De mensen zijn zó arm dat er geen geld is om poot – en zaaigoed te kopen.

Mensenkinderen helpt en geeft ouders met kinderen die een lapje grond hebben poot- en zaaigoed. De ouders moeten zelf de handen uit de mouwen steken en de grond bewerken en onderhouden. Het voordeel van deze manier van hulp verlenen is, dat het langere termijn hulp is. In de zomer kan er een gezonde gevarieerde maaltijd op tafel gezet worden. Aardappelen, uien, wortelen en kool kunnen goed bewaard worden, zodat er ook in de winter te eten is. De overvloed aan groenten die niet bewaard kunnen worden, worden verkocht op de lokale markt. Het beetje geld dat verdiend wordt, kan voor andere doeleinden zoals kleding en schoenen gebruikt worden. Kleine aardappelen kunnen het jaar erop weer gebruikt worden als pootaardappelen. Door een deel van de groenten te laten doorschieten kan zaad gewonnen worden voor het volgende seizoen. Ouders krijgen hun eigenwaarde terug doordat ze zelf voor hun kinderen zorgen en niet meer afhankelijk zijn van anderen. Het uitdelen van poot- en zaaigoed is een effectieve manier van hulp verlenen. Het is hulp voor de langere termijn. Het poot- en zaaigoed wordt in het land zelf gekocht zodat de lokale economie er ook beter van wordt.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Bron: Mensenkinderen