Teleurstelling

0
314
Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. Psalm 27:14

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4:6,7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

En verder: 2 Koningen 6:16, Job 8:20,21, Psalm 31:25, Psalm 103:13,14, Psalm 138:7,8, Marcus 10:31, Johannes 14:27, 2 Corinthiërs 4:8,9, Galaten 6:9, Filippenzen 1:6, Hebreeën 10:35,36, 1 Petrus 1:6-9.