Verdriet

0
300
De Geest des Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart … om alle treurenden te troosten. Jesaja 61:1,2

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Matthéüs 5:4

En Hij, onze Here Jezus Christus, en God onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord. 2 Thessalonicenzen 2:16,17

En verder: Psalm 9:10, Psalm 119:50, Matthéüs 11:28-30, Johannes 16:20-22, 1 Corinthiërs 2:9, 2 Corinthiërs 1:3-7, Hebreeën 4:15,16.