Verzoekingen

0
299
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 1 Corinthiërs 10:13

Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Galaten 5:16

Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Hebreeën 2:18

En verder: Matthéüs 4:1, Matthéüs 6:13, Matthéüs 26:41, Lucas 22:31,32, Johannes 16:33, Johannes 17:15, Romeinen 6:6, Romeinen 7:24,25, Romeinen 8:37, Romeinen 16:20, Efeziërs 6:10-17, Hebreeën 3:15,16, Jacobus 1:2,3, Jacobus 1:12-16, Jacobus 4:7, 1 Petrus 1:6,7, 1 Petrus 5:8,9, 2 Petrus 2:9, 1 Johannes 4:4, 1 Johannes 5:3-5.