1 Johannes 1:8,9 / Dank U voor vergeving

0
365
Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:8,9

Lieve begrijpende Vader, dit Bijbelvers sluit zo goed aan bij de vernietigende aanvallen van satan waarover ik gisteren heb nagedacht. Ik kan mijzelf en U niet voor de gek houden door te zeggen dat ik niet zondig of door te denken dat er ooit een tijd in mijn leven zal komen, dat ik niet meer zal zondigen. Ik hoop steeds meer te groeien in het geloof en steeds meer te gaan lijken op Jezus, maar ik weet ook dat ik zondig blijf.

Daarom wil ik U danken voor die fantastische belofte uit Uw Woord, dat U mijn zonden vergeeft als ik die aan U belijd. Het doet er niet toe, hoe groot een zonde is of hoe vaak ik een bepaalde zonde heb gedaan, als ik eerlijk en oprecht bij U kom om mijn zonden te erkennen dan vergeeft U mij.

Lieve Heer, deze waarheid wil ik vandaag toepassen in mijn leven. Ik wil tijd nemen om U al de zonden te belijden die mij in gedachten komen. Daarna wil ik heel bewust Uw vergeving over die zonden aanvaarden en verder leven vanuit de blijdschap van die vergeving. Help mij Heer om Uw Woord te geloven dat U mij werkelijk alle zonden vergeeft die ik aan U belijd. Fijn dat ik mag geloven dat niets meer tussen U en mij in staat wanneer ik mijn zonden beleden heb.

Amen