Johannes 15:1,2 / Ik wil vrucht dragen voor U

0
349
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Johannes 15:1,2

Landman, ik wil U danken dat ik een kleine rank mag zijn aan de wijnstok in uw wijngaard. Jezus Christus, ik wil U danken dat U de wijnstok bent en dat ik als rank aan U verbonden mag zijn. Dank U dat U mij geaccepteerd hebt als een van de Uwen.

De rank hoeft zich niet in te spannen om vrucht te dragen. Vrucht is een vanzelfsprekend gevolg zolang de rank aan de wijnstok verbonden is. Zo hoef ik mij ook niet in te spannen om vrucht voor U te dragen. Mijn enige opgave is om met U verbonden te blijven. Dan zult U Uw vrucht door mij heen produceren.

Hemelse Vader ik wil vandaag heel bewust voor U leven. Ik ga niet proberen om ‘goed’ te zijn en vrucht te produceren. Het enige wat ik wil doen vandaag is dicht bij Jezus blijven en met Hem verbonden zijn. Ik wil mij laten verrassen door de vrucht die U dan door mij heen wilt produceren. En als U mij vandaag een beetje wilt snoeien door mij bijvoorbeeld te corrigeren, op te bouwen of te onderwijzen, zodat ik meer vrucht kan dragen voor U dan zal dat een eer en een blijdschap voor mij zijn. Vol verwachting kijk ik uit naar wat U gaat doen vandaag.

Amen