Johannes 17:20,21 / U wilt dat wij een zijn

0
347
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Johannes 17:20,21

Eerlijk gezegd Heer, denk ik dat U vaak teleurgesteld bent in ons christenen. U verlangt ernaar dat wij als Uw kinderen zo een zijn, en elkaar zodanig liefhebben dat de niet-christenen om ons heen wel tot het inzicht moeten komen dat U Jezus gezonden hebt als Verlosser van deze wereld.

Samen moeten wij belijden dat het tegenovergestelde vaak het geval is. De verdeeldheid van Uw kinderen, de ruzies en het onbegrip zijn zo vaak een anti-getuigenis. We veroordelen zo gemakkelijk en zijn zo eerder een deel van het probleem dan van de oplossing.

Ik wil echter niet naar anderen kijken. Heer, leer mij wat ik kan bijdragen tot de eenheid van Uw kinderen. Is er iets wat ik vandaag nog kan doen om iets goed te maken, iemand te bemoedigen, ergens te helpen? Laat mij zien welke concrete stappen ik vandaag kan nemen om eenheid te bevorderen.

Ik dank U dat ook ik een taak heb in de eenheid van Uw kinderen, en daarmee in het getuigenis naar deze wereld.
Amen.