Maleachi 3:10 / U wilt zegen over mij uitgieten

0
312
Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen over u uitgieten. Maleachi 3:10

Hemelse Vader ook bij dit vers is het thema: vertrouwen.
U daagt mij uit om U te vertrouwen met een deel van mijn inkomen. Het is duidelijk dat U wilt dat ik een deel van mijn bezit afsta voor U en voor Uw dienst, zodat er spijze zij in Uw huis.

U vraagt mij om het maar eens met U te proberen, om te testen of Uw woorden waar zijn. U wilt zo graag aan mij bewijzen dat U Zich aan Uw Woord houdt en dat U letterlijk zegen over mij wilt uitgieten.

Eerlijk gezegd vind ik het niet gemakkelijk om iets af te staan van datgene wat ik met eigen handen bij elkaar gebracht heb, maar ik wil deze test met U aangaan. Ik wil een deel van mijn inkomen afzonderen voor Uw dienst en ik wil wachten op de zegen die U brengt in mijn leven.

U hebt Uw Zoon gegeven om mij het eeuwige leven te schenken. Het is een voorrecht voor mij dat ik uit dankbaarheid mag geven voor U en voor Uw dienst.
Geprezen zij Uw naam.

Amen