Matthéüs 11:28-30 / Komt tot mij

0
305
Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matthéüs 11:28-30

Mijn Heer Jezus. Ik wil U vandaag heel hartelijk danken voor deze uitnodiging en de fantastische belofte die daaraan verbonden is. Eerlijk gezegd ben ik vaak zo rusteloos. Ik neem veel jukken op mijn schouders. Soms wordt de last te zwaar voor mij. Ik ben dan zo moe en belast. Dan zie ik het allemaal niet meer zo zitten.

En ineens is daar Uw uitnodiging.
Met zachte stem zegt U tegen mij:
Kom maar bij Mij.
Ik ken jou.
Ik weet precies wat er omgaat in jouw hart.
Ik ken jouw zorgen, jouw twijfels, jouw vragen.
Ik ken jou beter dan jij jezelf kent.

En zo mag ik op deze dag tot U komen. Zonder voorwaarden. Zonder dat ik iets moet beloven. Ik mag eenvoudigweg bij U zijn. Dat geeft een diepe innerlijke rust.
Bij Jezus zijn.
Van U leren.
Door U geleid worden.
Uw aanwezigheid en uw liefde ervaren.

Dank U dat U van mij houdt en dat U mij in Uw zachtmoedigheid aanvaardt.
Dank U dat U Uw arm om mij heen wilt leggen.
Die arm wil ik vandaag heel bewust ervaren.

Amen!