Petrus 3:9b / U wilt niet dat iemand verloren gaat

0
328
Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9b.

Eeuwige God, gisteren hebben wij gelezen dat mensen alleen Uw naam hoeven aan te roepen om behouden te worden. Dat is een fantastische en bemoedigende uitspraak omdat dit betekent dat ook mensen die met hun laatste adem, of met hun laatste gedachte, U aanroepen behouden worden. Zoals de ‘goede moordenaar’ die met U, Heer Jezus, gekruisigd werd, en al stervende fluisterde: Jezus gedenk mijner, wanneer Gij in Uw koninkrijk komt. En U antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Heer, het Bijbelvers van vandaag sluit prachtig bij deze gedachten aan. Hier schrijft Petrus dat U niet wilt dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen, U leren kennen en de eeuwigheid met U zullen doorbrengen.

U WIL NIET DAT IEMAND VERLOREN GAAT!
Op deze belofte uit Uw Woord wil ik vandaag mijn hand leggen. In de eerste plaats wil ik denken aan die persoon of die mensen die overleden zijn zonder dat ze tot een herkenbare aanvaarding van U zijn gekomen. Gebaseerd op Uw Woord mag ik hopen dat deze persoon of personen in een laatste opwelling U hebben aangeroepen en daarom behouden bij U zijn.

Daarnaast wil ik hoop putten uit de woorden dat U niet wilt dat iemand verloren gaat. Fijn dat ik hier de namen mag invullen van allen die mij dierbaar zijn, die U nog niet kennen. En ik wil dat doen met het gebed dat U deze lieve mensen op Uw manier en op Uw tijd tot U wilt trekken. Open hun ogen voor Uzelf, o Heer.
Amen