Spreuken 3:5-8 / U maakt mijn paden recht

0
298
Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Spreuken 3:5-8

Tja, Heer, dat valt mij niet altijd gemakkelijk. Ik denk het vaak zo goed zelf te weten. Dan ga ik mijn eigen weg en steun op mijn eigen inzichten. Ik doe dan precies het tegenovergestelde van datgene wat U wilt.

Eigenlijk is Uw boodschap heel eenvoudig. U zegt tegen mij: Volg Mij zodat ik jou kan zegenen, of volg jouw eigen wegen en leef met de consequenties daarvan.

Hemelse Vader help mij alstublieft om U te zoeken, op U te wachten en Uw inzichten te volgen. Dat gaat natuurlijk niet ineens vanzelf, maar vandaag wil ik heel bewust met U overleggen over beslissingen die ik ga nemen.
Ik wil leren om U meer en meer in al mijn wegen te kennen en te betrekken, zodat U mij kunt leiden. Help mij om langzaam aan wat minder wijs te worden in eigen ogen en om het tot een gewoonte te maken Uw wijsheid te zoeken. Want ik weet dat Uw wegen duizendmaal beter zijn dan mijn wegen. Ik weet dat Uw wegen mij zullen beschermen van zonden en veel narigheid. Ik weet ook dat Uw wegen zegen zullen brengen in mijn leven.

Dank U dat U mij leiden wilt.

Amen