Apathisch gedrag in een groep

0
316
Apathie betekent: zonder gevoel, niet betrokken, gebrek aan interesse, passief, onverschillig.

Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt (of beter gezegd niet gebeurt) als deze woorden uw team beschrijven?

=========================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
==================================================

DE MENSEN

Kenmerken van apathisch gedrag kunnen zijn: verveling, geen energie, lusteloosheid, te laat komen, geen bereidheid tot samenwerken, overhaast beslissingen nemen ‘om van de zaak af te zijn’, geen bereidheid om verantwoording te dragen, niet nakomen van afspraken, enz.

Apathisch gedrag in een groep kan zowel structureel zijn – de groep is altijd zó – als ook incidenteel – de groep is zó bij dit project – Apathisch gedrag kan o.a. de volgende oorzaken hebben.

1. Het probleem waaraan gewerkt moet worden interesseert de groep niet.
Misschien is het probleem belangrijk voor anderen, maar als de groepsleden het belang niet inzien zal iedere motivatie ontbreken. Uitleggen dus.

2. De groep voelt zich niet capabel om het project uit te voeren.
Als mensen zich ‘overvraagd’ voelen bestaat de neiging om zich terug te trekken of te verstoppen. Probeer objectief te beoordelen of het team de nodige capaciteiten heeft voor de taak. Zo niet; dan de taak terugnemen of het team versterken.

3. De groep is bang dat het werk tegen hen gebruikt gaat worden.
Als mensen bijvoorbeeld de angst hebben dat hun werk met betrekking tot het reconstrueren van de arbeidssituatie kan leiden tot minder arbeidsplaatsen of een veranderde werksituatie zal motivatie voor dat werk ontbreken. Of wanneer de teamleden bang zijn dat fouten tegen hen gebruikt zullen worden kiezen ze eerder voor niet handelen dan het risico van fouten maken.

4. De groep begrijpt dat het project een zoethouder is.
Helaas worden er nogal wat werkgroepen in het leven geroepen om tijd te winnen of de verlegenheid van de leiding te verbergen. Natuurlijk hebben de groepsleden gauw door of een project of opdracht serieus is of niet.

5. De groep wordt ‘lamgelegd’ door conflicten tussen de leden van de groep.
Verschil van mening is positief en zal een groep stimuleren. Maar, conflicten tussen groepsleden of het ‘terugtrekken in kampen’ zal het werk doen stagneren. In zo’n geval zal met de leiders in het conflict gesproken moeten worden. De lucht moet gezuiverd worden.

=====================================
Een debat is een, veelal verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.
Jean de Boisson