De vinger aan de pols!

0
305
Vertrouwen is goed, controleren is beter!

======================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
=======================================================

DE ORGANISATIE

Controleren heeft een negatieve klank. Toch is het essentieel in een bedrijf of organisatie. Het betekent: ‘onderweg’ nagaan of de eerder bepaalde koers gevaren wordt en of de gestelde doelen bereikt worden.

Wat houdt een goede controle in?
• In de eerste plaats veronderstelt controle dat er een PLAN is. Zonder een duidelijk gedetailleerd plan, dat past in een raamwerk van tijd, valt er niets te controleren. Controle betekent nagaan in hoeverre een plan op tijd wordt nageleefd.
MENSEN observeren, begeleiden, motiveren en helpen. Immers het plan wordt uitgevoerd door mensen. Die kunnen fouten maken, ziek worden of motivatie verliezen.
AFWIJKINGEN VASTSTELLEN. De werkelijkheid vergelijken met het plan. Hoe kan de werkelijkheid aangepast worden aan het plan? Of moet het plan misschien bijgesteld worden op grond van de werkelijkheid?
ACTIE ONDERNEMEN. Iedere afwijking van het plan vraagt om nieuwe beslissingen. Plannen moeten worden bijgesteld, mensen moeten worden geholpen of misschien zelfs worden vervangen.

Informatie verzamelen
In grote lijnen gebeurt dat op twee manieren: formeel en informeel, systematisch en toevallig, routinematig en per ongeluk.

Formeel
• rapporten
• statistieken
• beleidsgesprekken

Informeel
• mensen observeren
• gesprekken met medewerkers
• gesprekken tussen medewerkers
• vragen van medewerkers
• opmerkingen van ondersteuners of klanten
• uw gevoel

Actie ondernemen
Natuurlijk wijkt de realiteit altijd af van het mooie plan zoals dat op papier staat. Niemand kan de toekomst exact voorzien. Daarom is controle noodzakelijk.

• Wat moeten wij doen en veranderen om de gestelde doelen toch te bereiken?
• Moeten wij misschien de doelen bijstellen of veranderen?
• Wat wij ook besluiten wat is het nieuwe actieplan?

Bottom-line: Vertrouwen is goed, controleren is beter!

================================================================

Kwaliteit ontstaat nooit toevallig, het is altijd het gevolg van bewust handelen.
John Ruskin