Delegeren (deel 1)

0
282
Taken en verantwoordelijkheden overdragen!

Eén van de grote leiders die wij in de Bijbel ontmoeten is Mozes. Het was zijn taak om het Joodse volk vanuit de gevangenschap in Egypte naar het beloofde land van Israël te brengen. Méér dan twee miljoen arme, angstige en stuurloze mensen. Tussen Egypte en Israël lag een immense hete en dorre woestijn.

===================================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
=====================================================================

DE LEIDER

Geen gemakkelijke opgave voor Mozes. Hij werkte dag en nacht, voelde zich overal verantwoordelijk voor en probeerde alle problemen zelf op te lossen. Langzaam ging hij kapot aan die onmogelijke taak.

Jethro – zijn schoonvader – onderkende het probleem. Hij ging naar Mozes toe en zei: ‘Het is niet goed, wat gij doet. Gij raakt geheel uitgeput, gij zowel als dit volk dat met u is; want dit is te zwaar voor u, gij kunt het alleen niet doen”.

Wijze woorden. Mozes moest leren om taken en verantwoordelijkheden te delegeren. Het was voor hem letterlijk delegeren of sterven.

Waarom delegeren?
• Omdat één persoon niet alle taken en verantwoordelijkheden op zich kan nemen.
• Omdat delegeren leidt tot het verdelen van de last en de verantwoording onder meerdere mensen.
• Omdat delegeren anderen een kans geeft verantwoording te nemen en daardoor te leren.
• Omdat delegeren een ideale manier is om anderen te onderwijzen en te coachen.
• Omdat sommige medewerkers beter in staat zijn bepaalde werkzaamheden uit te voeren dan wij zelf.

Waarom sommige leiders het moeilijk vinden om te delegeren:
• omdat ze geen vertrouwen hebben in hun medewerkers;
• omdat ze graag de indruk willen geven veel werk te hebben;
• omdat ze bang zijn dat de medewerkers geen goed werk afleveren;
• omdat ze bang zijn dat de medewerkers beter werk afleveren dan zij zelf kunnen;
• omdat ze niet weten hoe te delegeren;
• omdat ze het te druk hebben;
• omdat ze het werk graag zelf doen.

Bottom-line: Vertrouw anderen door taken en verantwoordelijkheden over te dragen!

=======================================================================

Leiderschap is de kunst om iemand anders te motiveren te doen wat jij wilt bereiken, omdat hij het wil.
Dwight D. Eisenhower