Een gezonde organisatie

0
267
Wat maakt een bedrijf of organisatie gezond?

===================================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
=======================================================

DE ORGANISATIE

Zoals alleen een gezond lichaam maximale sportprestaties kan leveren, zo kan alleen een gezond bedrijf of organisatie over een langere periode succes hebben.

Wat maakt een bedrijf of organisatie gezond?
De psycholoog en auteur Robert H. Rosen ziet de volgende tien voorwaarden.

1. Open communicatiestructuren
De leiding communiceert met de medewerkers over plannen, acties en beslissingen.

2. Meedenken door de medewerkers
Medewerkers worden betrokken bij besluitvormingsprocessen. Hun inbreng wordt gewaardeerd.

3. Verdere vorming
Medewerkers worden aangemoedigd zich verder te ontwikkelen. Het bedrijf of de organisatie biedt studiemogelijkheden aan.

4. Verschillen worden positief beoordeeld
Leiding en medewerkers zien verschillen in mening en vaardigheden niet als een bedreiging maar als een aanvulling en een uitdaging.

5. De beste infrastructuur
Het bedrijf of de organisatie werkt met de beste (technische) hulpmiddelen.

6. Prestaties worden beloond
Extra individuele inspanningen worden gezien en beloond.

7. Gezondheid
Het bedrijf of de organisatie voelt zich mede verantwoordelijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de medewerkers.

8. Respect voor het privéleven
Medewerkers worden aangemoedigd te zoeken naar, en te werken aan, een goede balans tussen het privéleven, het gezin en het werk.

9. Sociale verantwoording
Het bedrijf of de organisatie is niet alleen geïnteresseerd in het succes van de eigen onderneming. Door (financiële) betrokkenheid bij algemene projecten is zij een voorbeeld voor de medewerkers m.b.t. sociale verantwoording.

10. Verantwoording ten aanzien van het milieu
De onderneming en de medewerkers verplichten zich om het milieu te beschermen en milieubewust te produceren.

Gebruik deze tien punten eens als ‘spiegel’ voor uw bedrijf of organisatie.

Helemaal mooi is het als u deze punten samen met uw medewerkers of collega’s kunt bespreken, verwerken en toepassen.

Bottom-line: Gezond zijn is een beslissing!

=============================================================

Wanneer men wil genezen, is men reeds half gezond.
Seneca