Een plannings-proces

0
541
Rudyard Kipling vatte het planningsproces samen in het volgende versje:

Ik was van jongsaan in de leer
bij zes bedienden die genaamd zijn
wat, waarom, wanneer en hoe en waar en wie.

==================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
====================================================

DE ORGANISATIE

Een visie ontwikkelen en doelen vaststellen is een emotioneel proces, waarbij het hart vaak een even grote rol speelt als het hoofd.
Plannen maken daarentegen is een rationeel proces dat de volgende zeven stappen doorlopen moet. Deze stappen gelden zowel voor gecompliceerde opgaven als ook voor zoiets eenvoudigs als het organiseren van een groepsreis naar een beurs.

1. Zoek Gods wil
Lees de bijbel, bid, zoek en je zult vinden. En dat niet alleen voor de start van een project, maar neem al uw stappen samen met God.

2. Omschrijf het doel (wat, waarom, waar?)
De visie moet ‘vertaald’ worden in een concreet en meetbaar doel. Hoe duidelijker u het doel weet te formuleren hoe gemakkelijker het zal zijn de volgende stappen van het plannings-proces te doorlopen. Neem daarom deze eerste stap echt serieus.


3. Ontwerp een programma (hoe?)
Als u duidelijk geformuleerd hebt wat het doel is kunt u een programma gaan ontwerpen om dat doel te bereiken. Met andere woorden: welke stappen moeten ondernomen worden om datgene te bereiken wat we willen. Maak een lijst van alle stappen en werk iedere stap in detail uit.

4. Plaats alles in een tijdschema (wanneer?)
Als de stappen duidelijk zijn haalt u de agenda tevoorschijn. U begint met het vaststellen van een deadline (het tijdstip waarop het doel bereikt moet zijn). Daarna plaatst u iedere stap in het schema.

5. Selecteer, motiveer en train medewerkers (wie?)
Zoek de juiste mensen voor de verschillende taken. Motiveer en train hen, zodat zij de taak met plezier en naar behoren kunnen uitvoeren.

6. Bereken de kosten
Maak een begroting en eventuele ‘deelbegrotingen’ voor de diverse medewerkers. Bepaal wie geld mag uitgeven en hoeveel.

7. Evalueer het geheel
Nadat u het hele plannings-proces doorwerkt hebt, begint u weer van voren af aan. U hebt nu een overzicht over het geheel. Misschien moeten delen van het plan anders opgezet worden. Zo niet: dan aan de slag.

==================================================
Wanneer een onderneming succesvol verloopt, is dat bijna altijd de vrucht van goede planning.
Etienne Rey