Een taakomschrijving

0
557
Iedere medewerker heeft recht op een duidelijke uitleg van datgene wat van hem of haar verwacht wordt: een taakomschrijving.

==================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
==========================================================

DE MENSEN

Maak het schriftelijk
Natuurlijk kunt u uw medewerkers mondeling instrueren en hopen dat ze alles goed begrepen hebben en onthouden zullen. Beter is het om de taak van iedere individuele medewerker kort en bondig op een stuk papier weer te geven.

Inhoud
Een taakomschrijving dient de volgende zes vragen te beantwoorden:

• Voor wie is deze taakomschrijving?
Wat is titel die bij deze taak of opdracht hoort? Wie gaat deze taak uitvoeren?

• Wat zijn de taken?
Geef puntsgewijs en in duidelijke beknopte worden weer wat de diverse taken zijn die de medewerker moet uitvoeren.

• Welke autoriteit heeft deze persoon?
Achter iedere taak kunt u aangeven welke verantwoordelijkheid de medewerker t.a.v. die taak heeft.
In principe zijn drie soorten autoriteit mogelijk:
1. Handel – de medewerker heeft de vrijheid zelf te beslissen en te handelen.
2. Handel en informeer – de medewerker heeft de vrijheid om te handelen maar moet daarna zijn leider informeren.
3. Handel na toestemming – de medewerker mag pas overgaan tot handelen nadat hij daarvoor de toestemming van zijn leider heeft ontvangen.

• Wie geeft leiding aan deze persoon?

• Aan wie geeft deze persoon leiding?

• Met wie werkt deze persoon nauw samen?

Een contract
Bespreek de inhoud van de taakomschrijving met de betrokken medewerker. Vraag naar zijn of haar inbreng en vergewis u ervan dat werkelijke communicatie heeft plaatsgevonden. Vertel de medewerker dat u de taakomschrijving ziet als een contract en dat u de taakomschrijving zult gebruiken om het werk van hem of haar te beoordelen.

=======================================================
Niets is werkelijk moeilijk als je het verdeelt in kleine overzichtelijke taken.
Henry Ford