Spreken – 7 tips

0
306
Hoe goed de boodschap ook is, de ‘verpakking’ geeft vaak de doorslag!

============================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
=========================================================

DE MENSEN

Twee mensen hebben exact hetzelfde plan. De ene persoon weet het plan heel levendig te omschrijven; zijn ogen fonkelen; zijn handen proberen te illustreren wat hij zegt; hij maakt de indruk vast te geloven in datgene wat hij voorstelt.

De tweede persoon is veel nauwkeuriger en exacter. Hij laat cijfers en statistieken zien. Zijn betoog is goed onderbouwd, maar zijn verhaal is ‘droog’. Het lijkt alsof hij het heeft over iets wat hem niet aangaat.

Wie van de twee heeft de meeste kans om goed te communiceren en anderen te motiveren?

Hoe goed een boodschap is, doorslaggevend is vaak de manier waarop die boodschap gecommuniceerd wordt. Doorslaggevend is vaak de ‘verpakking’.

1. Geloof in wat u zegt
Zo niet, zeg dan niets. Uw toehoorders merken heel gauw of iets uit uw hoofd of uit uw hart komt.

2. Wees goed voorbereid
Natuurlijk is het in spontane situaties niet altijd mogelijk voorbereidingen te treffen. Dat doet echter niets af aan het feit dat een goede voorbereiding vaak het halve (communicatie-)werk is. Als u de gelegenheid hebt probeer dan van tevoren te overdenken wat u precies wilt communiceren en aan wie.

3. Laat uw gezicht spreken
Uw gezichtsuitdrukking moet in harmonie zijn met uw boodschap. Sterker nog uw gezicht moet uw boodschap onderstrepen. Een ‘open gezicht’ is altijd goed.

4. Zoek oogcontact
Kijk de persoon of personen tot wie u zich richt altijd recht in de ogen. Dat geeft kracht aan uw boodschap en het geeft de toehoorders het gevoel dat u hen serieus neemt.

5. Beweeg
Gebruik uw handen om te illustreren wat u bedoelt.

6. Straal gezag uit
Hoe u staat of zit vertelt veel over uw vertrouwen in datgene wat u probeert te communiceren. Ingezakte schouders en handen in de broekzakken communiceren geen zekerheid en enthousiasme.

7. Vind de juiste stem
Praat rustig en weloverwogen. Een lage stem communiceert eerder gezag en autoriteit dan een hoge stem. Varieer de intonatie en benadruk dingen waarop u extra de aandacht wilt vestigen door te pauzeren, harder te spreken, langzamer te spreken of te fluisteren

Bottom-line: Hoe goed de boodschap ook is, de ‘verpakking’ geeft vaak de doorslag.

===============================================

Een woord, in de juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.
Spreuken 25 :11