Tien gouden regels voor communicatie (deel 3)

0
311
De beste techniek om een conversatie gaande te houden is door vragen te stellen.

===========================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
===============================================================

DE MENSEN

4. Begrijp en accepteer dat er verschillende niveaus van communicatie zijn
Niet iedereen hoeft alles te weten. U kiest wie u wat wilt vertellen. Dat betekent dat u zich nooit gedwongen moet voelen om te communiceren en niet schuldig moet voelen als u besluit niets te zeggen of slechts een deel van de waarheid prijs te geven.

Klik hier om een schema dat weergeeft hoe de openheid groeit naarmate het aantal mensen afneemt.

5. Zoek altijd naar de best mogelijke relatie
Waarom begrijpen verliefden elkaar met weinig woorden? Omdat ze een uitstekende relatie met elkaar hebben; zich in elkaar verdiepen en de ander willen begrijpen.

Als twee mensen ruzie met elkaar hebben, luisteren ze niet naar elkaar en hebben alleen interesse voor wat ze zelf zeggen. Er is misschien veel lawaai, maar communicatie vindt niet plaats.

Conclusie: Onderhoud goede relaties met de mensen om u heen. U zult veel gemakkelijker en duidelijker kunnen communiceren en daardoor tijd besparen. Relatie gaat vóór communicatie.

6. Stel vragen
De beste techniek om een conversatie gaande te houden is door vragen te stellen. Mensen zijn bijna altijd bereid hun opinie te geven. Ze voelen zich geëerd en gerespecteerd als naar hun mening gevraagd wordt.

Bovendien kunt u door het stellen van vragen nagaan of communicatie werkelijk heeft plaats gevonden.

• Wat bedoelde u toen u zei … ?
• Heb ik goed begrepen dat u bedoelt …?
• Kan ik het zó samenvatten .. . ?

Communicatie blijft een moeilijk proces, maar we kunnen ons altijd verbeteren.

Bottom-line: Interesse voor de ander en voor zijn of haar woorden is de basis voor communicatie.

==============================================================

Vertel nooit alles wat je weet, doe niet alles wat je kunt en geloof niet alles wat je hoort.
Portugees gezegde