Uitwerking: Hartziekten en werkstijl!

0
490
In de vorige studie over de leider hebt u een korte test kunnen invullen om te ontdekken welke werkstijl u prefereert. In deze studie een overzicht van problemen en suggesties voor type A en B.

==============================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
================================================================

Type A
Potentiële problemen
Planning: Ziet de grote lijnen, maar heeft weinig oog voor details.
Mensen: Meestal niet zo’n goed teamlid. Heeft weinig tijd voor mensen. Moet oppassen collega’s niet te gebruiken.
Prioriteiten: Heeft moeite om prioriteiten te stellen, omdat alles belangrijk schijnt.
Delegeren: Is meestal huiverig om een taak over te dragen omdat hij ervan uitgaat dat hij het werk sneller en beter kan doen (klopt meestal ook).
Werk: Heeft de neiging werk aan te nemen of over te nemen zonder de consequenties te doordenken.
Ontspanning: Kan niet echt ontspannen. Voelt zich (terecht) schuldig tegenover partner en kinderen.

Suggesties
Balans: Maak het tot een gewoonte om regelmatig na te denken over de balans tussen werk en privéleven.
Mensen: Reserveer tijd in uw agenda om met medewerkers te praten. Oefen uzelf om te luisteren en om eens weinig te zeggen.
Leer ‘nee’ te zeggen: Niet alles hoeft gedaan te worden en niet alles hoeft vandaag door u gedaan te worden.
Ontspanning: Biedt weerstand tegen gevoelens van schuld als u niet werkt.

Type B
Potentiële problemen
Doelen: Ziet de grote lijnen niet, heeft geen duidelijke levensdoelen en dobbert langzaam verder op het tij van het leven.
Mensen: Heeft een grote behoefte aan een harmonieuze omgang met mensen. Dat is natuurlijk prima, maar het leidt ertoe om problemen en confrontaties uit de weg te gaan.
Kwaliteit: Wil alles perfect doen. Omdat dit maar zelden lukt, is hij vaak ontevreden over zichzelf.
Werktempo: Omdat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit werkt hij gedegen, maar langzaam.

Suggesties
Leer concrete doelen te stellen: Dwing uzelf om doelen te formuleren en op te schrijven. Lees deze (werk) doelen een tijdlang iedere morgen voordat u aan het werk gaat.
Kwaliteit: Leer onderscheid te maken tussen perfect en goed. U wordt óók (en misschien wel méér) gewaardeerd door anderen als u sneller werkt en een goed (maar niet perfect) product aflevert.
Oefen assertiviteit: U hebt het recht op een eigen mening. Leer uw mening vriendelijk assertief te uiten.
Hou op met uitstellen: Maak aan het begin van de dag een doe-lijstje en gebruik dat als leidraad bij uw werk.

=================================================
Goed gedaan is beter dan goed gezegd.
Benjamin Franklin