10 ingrediënten voor succes

0
308
Robert J. Sternberg is professor voor psychologie aan de universiteit van Yale in New Haven, USA. Hij is één van de leidende onderzoekers van intelligentie. Hij zette tien ingrediënten voor succes op een rijtje.

Misschien wilt u uzelf beoordelen aan de hand van deze tien punten. Plaats een cijfer bij ieder punt.

Mensen die succes hebben …
1. … kunnen zichzelf motiveren.
Het zijn zelfstarters. Hoe getalenteerd wij ook zijn, als we niet in staat zijn om onszelf te motiveren zullen wij niets kunnen bereiken. Succes en motivatie gaan altijd samen.

2. … hebben geleerd impulsief gedrag te herkennen en onder controle te houden.
Soms kan reageren op een impuls of ingeving positief zijn. Meestal echter wordt de juiste weg gevonden door het raadplegen van gevoel en verstand, intuïtie en feiten.

3. … weten wanneer zij moeten doorzetten.
Succes moet soms een lange weg gaan. Zonder doorzettingsvermogen lukt het niet die moeilijke weg te gaan.

4. … weten het beste uit hun talenten en mogelijkheden te halen.
Eén van werkelijke kunsten in het leven is te ontdekken welke talenten men heeft meegekregen. Hoe eerder die talenten ontdekt en omgezet worden in daden, hoe groter de kans op succes.

5. … zetten gedachten in daden om.
Een briljant idee verandert niets.

6. … hebben geen angst voor het maken van fouten.
Een fout maken is niet hetzelfde als mislukken. Integendeel, juist door fouten vindt men vaak de juiste weg.

7. … schuiven niets op de lange baan.
Belangrijke dingen moeten nu gedaan worden, onbelangrijke nooit.

8. … hebben er geen moeite mee verantwoording te nemen.
Voor zichzelf, voor hun plannen, hun daden en hun fouten.

9. … gaan zorgvuldig en planmatig met hun tijd om.
Ze werken keihard, maar gaan er niet aan te gronde. Op de één of andere manier weten zij de balans te vinden tussen te veel werk en ontspanning.

10 … kunnen lang op beloning en waardering wachten.
Succes komt zelden plotseling. Er moet vaak lang en hard aan gewerkt worden. Het ‘zoet van de overwinning’ kan men meestal pas na lange tijd ‘smaken’. Een lange adem is daarom een absolute vereiste.

===============================================================
Succes is de beloning voor hard werken.
Sophokles