De grootste kracht zit in uw hoofd

0
297
Alles gaat beter als je positief bent!

Roger Bannister (foto – de loper voor aan) was een Amerikaanse atleet die zich tot doel had gesteld om de mijl onder de vier minuten te lopen. Tot 1954 was dat nog niemand gelukt. Men beschouwde dat als een onmogelijkheid. Roger Bannister was er echter vast van overtuigd dat het hem eens zou lukken. Niet alleen trainde hij hard, hij vulde zijn gedachten en gevoelens met het doorbreken van die vier minuten-grens. Hij leefde met de gedachten en de gevoelens dat het hem zou lukken.
En in 1954 lukte het hem ook.
Hij vestigde een nieuw wereldrecord.

Een prachtig verhaal over positief denken.
Maar, de echte betekenis van deze gebeurtenis volgt nu.

Binnen één jaar na het doorbreken van de vier minuten-grens door Roger Bannister liepen 37 andere hardlopers ook onder de vier minuten.
Het jaar daarna maar liefst 300.

Hoe is dat mogelijk?
Dat is mogelijk omdat Roger Bannister niet alleen door de vier-minuten-grens heen brak, veel belangrijker is, dat hij door een ‘geloofsgrens’ heen brak. Of beter gezegd: een ‘ongeloofsgrens’.

Want we kunnen alleen maar doen wat we geloven dat we kunnen doen. Als u ervan overtuigd bent dat u iets niet kunt, is de kans heel groot dat u het inderdaad nooit zult kunnen. Het tegenovergestelde is ook waar: wanneer u gelooft in uzelf en in uw mogelijkheden kunt u veel en veel meer dan u ooit gedacht had.

Veel christenen hebben problemen met dit concept van ‘positief denken’. Ten onrechte, want dit is een fenomeen dat God zelf in Zijn schepping heeft gelegd. Bovendien moedigt de Bijbel ons voortdurend aan bewust te kiezen voor positieve gedachten. Als Paulus bijvoorbeeld in Filippenzen 4:8 schrijft: Voorts, broeders (en zusters), al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenkt dat!, heeft hij het over het vullen van onze gedachten met positieve dingen. En in Psalm 119:11 staat: Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Ook hier maakt het verstand een bewuste keuze om het hart en de emoties te vullen met positieve gedachten. Gedachten die een directe doorwerking hebben in ons leven en ons handelen.

========================================
Positief denken stelt ons niet in staat om alles te doen, maar het stelt ons wel in staat om alles beter te doen dan wanneer wij negatief denken.
Zig Ziglar