Haastige spoed is zelden goed

0
311
 Haast leidt vaak tot tijdverlies en extra werk!

Roger was zeer gestrest. Hij had zo veel te doen. Enkele deadlines domineerden zijn bestaan. Hij was chagrijnig, gehaast en functioneerde met een vernauwd bewustzijn. In die chaos wilde hij nog snel even een boodschap doen. Hij stapte in de auto en stoof weg. Helaas was Murphy’s wet ook op hem van toepassing die dag: “Als iets mis kan gaan dan gaat het ook mis en wel op het meest ongewenste moment”. De benzine was bijna op. Roger stopte bij een tankstation, vulde de tank, rende naar binnen om te betalen, sprong in zijn auto en reed weg.

Klabang!!!!

Met een geweldige klap kwam de auto tot stilstand. Roger hing even in de autogordels voordat hij weer bij zijn positieven kwam. Overal om hem heen hoorde hij mensen schreeuwen. De penetrante stank van benzine vulde zijn neusgaten. Langzaam, als in een waas, stapte hij uit de auto. Achter hem was het een volstrekte chaos. De benzinepomp lag op de grond. Donkere stinkende benzine borrelde uit een zwart gat in de grond. Mensen renden heen en weer.

Het duurde even voordat de werkelijkheid tot hem doordrong. In zijn haast had hij vergeten de benzineslang uit de auto te halen. Met een geweldige ruk had Roger de pomp uit zijn voegen getrokken. Die hing als een verwrongen slee achter de auto. De zijkant van de auto was opengescheurd. Niet alleen de auto, maar ook Roger was tot stilstand gekomen.

Hebt u ook ontdekt dat haast heel vaak tot tijdverlies en extra werk leidt? Dat is bijna altijd het probleem als we eerst handelen en dan denken. De juiste volgorde is: eerst denken en dan doen. Dat voorkomt veel frustraties en spaart hopen tijd.

Rustig aan dus deze week!

==================================================================
De meeste problemen die ik in mijn leven heb gehad, waren het gevolg van haast en niet van te laat zijn.
György Konrad