Maak van gewenst gedrag een gewoonte

0
285
Hoe verander ik mijn gedrag?

Als wij ons gedrag willen veranderen of met iets nieuws willen beginnen, dan moeten we dat bewust en gedisciplineerd doen. In het begin is dat niet gemakkelijk en het vereist enige wilskracht het voornemen ook uit te voeren.

Maar dan treedt er een verandering in. Na een poosje wordt het nieuwe gedrag tot een gewoonte. We denken er niet meer diep over na. Het gaat haast vanzelf: het gewenste gedrag is een soort ritueel geworden.

Als je bijvoorbeeld besloten hebt om drie keer per week te ‘joggen’ dan moet jij je daar in het begin steeds toe zetten. Je hebt zelfdiscipline nodig. Maar na een tijdje verandert dat. Het is een nieuwe gewoonte geworden. Je hoeft er niet meer over na te denken. Het gaat haast automatisch.

Klik hier en kijk eens naar de afbeelding. Een vrouw neemt zich bijvoorbeeld voor om drie keer per week te sporten. Omdat alles nieuw is, zal zij slechts door discipline haar doel kunnen bereiken. Maar hoe vaker zij doet wat zij zich voorgenomen heeft, des temeer wordt het een gewoonte, een nieuwe gedragscode. Zodra het sporten een soort ritueel geworden is, zal zij automatisch doen wat zij zich voorgenomen heeft. Ze heeft geen discipline meer nodig, het ‘joggen’ is een deel van haar leven geworden.

Is er iets in jouw leven dat je veranderen wilt? Pas dan eens bewust deze eenvoudige regels toe. Maak van het gedrag dat jij je wenst een gewoonte.

========================================

De gewoonte is als een tweede natuur.
Cicero