Schenk uw kinderen liefde en tijd

0
280
Opvoeden is liefdewerk. Hier – ter overdenking – zeven suggesties met betrekking tot de liefde voor uw kind(eren).

1. Heb uw partner lief en laat de kinderen dat zien
Niets is zo belangrijk voor een kind als op te groeien in een ‘thuis’ waar liefde heerst en waar de ouders elkaar oprecht liefhebben. Dat geeft het kind of de kinderen een fantastisch perspectief op relaties; het creëert een diepe innerlijke zekerheid en het is de basis voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

2. Heb duidelijkheid over uw eigen normen en waarden
Met andere woorden: weet wat u gelooft; weet wat belangrijk voor u is en ga daar consequent mee om. Huichelachtig gedrag wordt door kinderen heel snel doorzien.

3. Wees eensgezind en consequent met uw partner
Eensgezindheid tussen de partners creëert voorspelbare omgangsvormen (en dus zekerheid) en het voorkomt dat de (slimme) kinderen ouders tegenover elkaar gaan uitspelen.

4. Breng tijd door met uw kinderen
Kinderen zijn fulltime na-apers. Kinderen leren en worden gevormd door hun ouders, leerkrachten, vrienden en vriendinnen na te apen. De beste – beter gezegd de enig juiste – voedingsbodem voor dit proces van na-apen is liefde en tijd. Er bestaat geen andere manier om uw kinderen goed op te voeden dan door ze te omringen met uw liefde en te verwennen met uw tijd.

5. Bemoedig goed gedrag en bestraf verkeerd gedrag
Een kind heeft nodig dat ouders duidelijk maken wat goed en wat verkeerd is. Zo ontstaat een raamwerk waarbinnen het zich vrij en beschermd bewegen kan. De beste manier om dit raamwerk duidelijk te maken is door te belonen en te straffen.

6. Bouw aan blijvende relaties
Opvoeden is ‘lange termijn werk’. Vraag u af welke relatie u over 20, 30 of 40 jaar met uw kind(eren) wilt hebben. Wees bereid tijdelijke problemen te accepteren (zeker tijdens de puberteit) ter wille van een blijvende relatie. Probeer de lijn van communicatie van uw kant altijd open te houden.

7. Laat uw kinderen los
Geef uw kind ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken, te experimenteren met het leven. Geef steeds meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Het proces van loslaten (door de ouders) en losmaken (door het kind) kan heel moeilijk en pijnlijk zijn (o.a. de puberteit) maar het is essentieel in de levenscyclus van ouders en van kinderen.

====================================================
Vanaf de wieg moet het goede onderwezen worden.
Phokylides