Depressie – deel 7 van 7

0
296
Weet, dat God u niet loslaat!

Lezen: Psalm 34

Vers voor vandaag: “De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.” (Psalm 34:19)

Wat kunnen wij van Elia en zijn depressie (1 Koningen 18 en 19) leren?
Ten minste vijf dingen.

1. Ook gelovige mensen kunnen depressief worden
Als wij depressief zijn bevinden wij ons in goed gezelschap.
Jeremia was depressief omdat hij geen respons kreeg op zijn oproep tot omkeer (Jeremia 20:7-18).
Job raakte in de put toen hem alles werd afgenomen (Job 3).
David werd depressief als gevolg van zijn zonde met Bathséba (Psalm 51).
Paulus was somber toen hij in de gevangenis was omdat hij het gevoel had dat hij door iedereen in de steek was gelaten (2 Timótheüs 1:15). (Overigens is dat een goed voorbeeld van een sombere kijk op de werkelijkheid, want uit 2 Timótheüs 4:11 en 21 blijkt dat Lucas, Eubúlus, Púdens, Línus, Claúdia en ‘alle broeders’ nog bij hem waren).

2. Probeer symptomen tijdig te herkennen
Uit het verhaal van Elia hebben wij vijf symptomen (soms ook mede-oorzaken) van depressies kunnen distilleren die haast universeel te noemen zijn. (1) Vermoeidheid (2) Angst (3) Inbeelding (4) Alleen willen zijn (5) Je minderwaardig voelen.
Het is heel belangrijk om te leren deze symptomen bij uzelf of bij anderen in een vroeg stadium te herkennen.

3. Doe er iets aan
God hielp Elia op een heel praktische manier om zijn depressie te overwinnen. Zo kunnen ook wij praktische stappen ondernemen om uit een depressie te komen of om anderen te helpen. Die stappen kunnen zijn: (1) lekker eten, uzelf verwennen (2) uitslapen, uitrusten (3) anderen toestaan om beslissingen voor u te nemen (4) lichaamsbeweging, sporten, lichamelijke arbeid (5) wegwezen, er even tussenuit breken, uw ‘Horeb’ opzoeken (6) God zoeken, of beter nog u door God laten vinden. Sta God toe om tot u door te dringen.

4. Weet, dat God u niet loslaat
In dat alles is het belangrijk onszelf voor te houden dat God ons begrijpt en weet van onze situatie. Hij kent u beter dan u zichzelf kent. Hij veroordeelt u niet en laat u niet vallen. Hij wil u bemoedigen en Zich door u laten vinden. Hij wil ook tijden van depressie of van moeilijkheden gebruiken om ons om te vormen naar het beeld van Zijn Zoon en ons betere instrumenten in Zijn hand te maken.

5. Er is hoop
Een depressie is niet het einde van de wereld. Het is niet het einde van uw wereld. Na het dal komt weer een berg. Er is leven na de depressie. En als u goed door een depressie heen komt, dan bent u sterker dan daarvoor. God veroorzaakt geen depressie, maar Hij kan zo’n moeilijke tijd in uw leven wel gebruiken om u te vormen. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Toepassing: De afgelopen dagen hebben wij nagedacht over depressies. Misschien kunt u iemand uit uw omgeving helpen met datgene wat u hebt geleerd.

Gebed: Heer, dank U dat er bij U altijd hoop is. Amen.

© Maximum Life