Slechts tien dingen goed doen!

0
278
Weten wat goed is, en dat doen, is levenskunst!

Het leven kan soms behoorlijk gecompliceerd zijn. Toch kunnen we het gecompliceerde leven samenvatten in tien belangrijke punten.

Vindt u dat te gemakkelijk? Denk dan eens aan kleuren. Het menselijke oog kan miljoenen kleuren waarnemen, maar al die kleuren zijn opgebouwd uit maar drie grondkleuren (rood, blauw en geel) en twee tinten (zwart en wit). Alle muziek waar we van genieten is gebaseerd op zeven noten. Al ons gecompliceerde rekenwerk kunnen wij terugbrengen tot tien cijfers. En computerprogramma’s zijn gebaseerd op maar twee mogelijkheden: 0 en 1.

Met andere woorden: het is heel goed mogelijk het gecompliceerde leven terug te brengen tot de essentie en dan te gaan werken aan deze essentiële punten en te verwachten dat dit invloed zal hebben op het hele leven. Hier volgen die tien punten – zonder verdere uitleg – om over na te denken.

1. Leef in vrede met uzelf.

2. Wees gedisciplineerd.

3. Leef gezond.

4. Houd uw partner in liefde vast.

5. Schenk uw kind(eren) liefde en tijd.

6. Leef in harmonie met de mensen om u heen.

7. Geef minder uit dan binnen komt.

8. Doe uw werk met enthousiasme.

9. Leef vol verwachting.

10. Geloof in God.

Geef u zelf eens een ‘rapportcijfer’ voor elk van deze tien punten en besluit dan om twee dingen te veranderen of te verbeteren.

==========================================================

Weten wat goed is, en dat doen, is levenskunst.
Otto Heuschele